پایگاه خبری 3 ثانیه، اخبار بسکتبال - اخبار: پر درآمدترین بازیکنان این فصل NBA
فرشته سیفی ناجی
بخش:
NBA
تاریخ انتشار:
1400/08/08 15:56
پر درآمدترین بازیکنان این فصل NBA


پر درآمدترین بازیکنان این فصل NBA

لبران جیمز در صدر ۱۰ بازیکن پر درآمد NBA در فصل جاری قرار دارد.

به گزارش ۳ ثانیه؛ فهرست پر درآمدترین بازیکنان این فصل NBA براساس درآمدهای مربوط به بازی و درآمدهای خارج از زمین بازی به این شرح است:

۱- لبران جیمز
درآمد از بسکتبال: ۴۱/۲ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۷۰ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۱۱۱/۲ میلیون دلار
 
۲- استفن کری
درآمد از بسکتبال: ۴۵/۸ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۴۷ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۹۲/۸ میلیون دلار
 
۳- کوین دورنت
درآمد از بسکتبال: ۴۰/۹ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۴۷ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۸۷/۹ میلیون دلار
 
۴- یانیس آنته تکومپو
درآمد از بسکتبال: ۳۹/۳ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۴۱ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۸۰/۳ میلیون دلار
 
۵- راسل وستبروک
درآمد از بسکتبال: ۴۴/۲ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۳۰ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۷۴/۲ میلیون دلار
 
۶- جیمز هاردن
درآمد از بسکتبال: ۴۴/۳ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۱۸ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۶۲/۳ میلیون دلار
 
۷- دیمین لیلارد
درآمد از بسکتبال: ۳۹/۳ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۱۷ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۵۶/۳ میلیون دلار
 
۸- کلی تامسون
درآمد از بسکتبال: ۳۸ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۱۶ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۵۴ میلیون دلار
 
۹- پال جورج
درآمد از بسکتبال: ۳۹/۳ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۸/۵ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۴۷/۸ میلیون دلار
 
۱۰- جیمی باتلر
درآمد از بسکتبال: ۳۶ میلیون دلار
درآمد خارج از بسکتبال: ۱۱ میلیون دلار
مجموع درآمد: ۴۷ میلیون دلار

بازگشت به صفحه اخبار