پایگاه خبری 3 ثانیه، اخبار بسکتبال - اخبار: درصد مورد انتظار پیروزی فینالیست‌های لیگ برتر
فرشته سیفی ناجی
بخش:
داخلی (آقایان)
تاریخ انتشار:
1401/01/29 21:07
درصد مورد انتظار پیروزی فینالیست‌های لیگ برتر


درصد مورد انتظار پیروزی فینالیست‌های لیگ برتر

تیم‌های شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان از هفته آینده رقابت خود را برای قهرمانی آغاز می‌کنند. درصد مورد انتظار پیروزی هر یک از این تیم‌ها در فینال را بخوانید.

۳ ثانیه _ نوید ابراهیمی؛ فینال رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با دو تیم شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان هفته آینده آغاز می‌شود. هر دو تیم از گروه الف تا این مرحله صعود کرده اند. فصل عادی دو بازی با هم داشتند که گرگان در بازی اول با اختلاف ۶ امتیاز و ذوب آهن در بازی دوم با اختلاف ۴ امتیاز پیروز شدند.
 
نقاط قوت دو تیم
نقطه قوت تیم شهرداری گرگان شوت دو و سه امتیازی این تیم است که با ۴۴ درصد شوت مؤثر و با ۴۳ درصد استفاده از ۸۷ مالکیت پیروز بازی اول شد. بازی دوم با اینکه گرگان همچنان درصد شوت فوق‌العاده خود را با ۴۱ نسبتا حفظ کرد؛ اما تفاوت عملکردی ذوب آهن در امتیاز نیمکت و تعداد ترن اور کمتر بوده و با ۵۲ درصد استفاده از ۷۷ مالکیت پیروز شدند.
 
درصد مورد انتظار پیروزی
در مرحله پیش از روش «درصد مورد انتظار پیروزی فیثاغورسی» استفاده کردیم. روش دیگری برای تخمین درصد مورد انتظار پیروزی هر تیم به نام «روش همبستگی گاوسی» وجود دارد. در این روش درصد پیروزی را به امتیازهای کسب شده، امتیازهایی که به حریف اجازه داده شده کسب کند، انحراف معیار این دو شاخص و همبستگی میان این دو شاخص مرتبط می‌کند و در نهایت توزیع نرمال محاسبه می‌شود.
نتیجه تخمین با استفاده از این روش چنین است:
شهرداری گرگان ۸۹٪
ذوب آهن اصفهان ۸۴٪
به این معنی که بر اساس عملکرد کل فصل هر تیم آمار پیش بینی می‌کند، شهرداری گرگان باید در ۸۹ درصد بازی‌های خود و ذوب آهن در ۸۴ درصد بازی‌های خود پیروز شوند. هر دو تیم تا کنون ۲۷ بازی انجام داده‌‌اند، گرگان چهار باخت و ذوب آهن ۲ باخت داشته اند. درصد پیروزی کنونی شهرداری گرگان ۸۵ درصد، چهار درصد زیر حد انتظار و درصد پیروزی ذوب آهن ۹۳ درصد، ۹ درصد بالای حد انتظار است.
بازی‌های فینال سه از پنج است و هر تیم در صورت رسیدن به سه پیروزی قهرمان خواهد شد. تعداد بازی‌ها حداقل سه و حداکثر پنج بازی خواهد بود.
شرایط احتمالی
با درصد تخمینی پیروزی مورد انتظار از هر تیم، اگر سه بازی انجام شود، گرگان باید از ۳۰ بازی در ۸۹ درصد مسابقات یعنی دو مسابقه از فینال پیروز شود؛ اما ۸۴ درصد ذوب آهن از ۳۰ بازی عدد خیلی کوچکی نزدیک به صفر می‌شود به این معنی که بر اساس تخمین تعداد پیروزی ذوب آهن، اگر فینال سه بازی باشد، انتظار می‌رود که این تیم در صفر بازی پیروز شود.
اگر ۴چهار بازی انجام شود، براساس ۸۹ درصد پیروزی گرگان از ۳۱ بازی، سه پیروزی فینال و براساس ۸۴ درصد پیروزی ذوب آهن، یک پیروزی فینال از این تیم‌ها انتظار می‌رود.
اگر پنج بازی انجام شود، ۸۹ درصد پیروزی گرگان از ۳۲ بازی به معنای سه پیروزی و ۸۴ درصد پیروزی ذوب آهن به معنای دو پیروزی مورد انتظار است.
۳ ثانیه: نگاه آماری به مسابقات صرفا براساس عملکرد فصل تیم‌ها انجام می‌شود و تیم‌ها در جریان مسابقات براساس عوامل مختلف بازی امکان دارد که از درصد مورد انتظار پایین‌تر یا بالاتر ظاهر شوند و نتایج متفاوتی رقم بزنند.

بازگشت به صفحه اخبار