پایگاه خبری 3 ثانیه، اخبار بسکتبال - اخبار: جوانترین و باتجربه‌ترین نماینده‌های ایران
فرشته سیفی ناجی
بخش:
داخلی (آقایان)
تاریخ انتشار:
1400/04/31 18:04
جوانترین و باتجربه‌ترین نماینده‌های ایران


جوانترین و باتجربه‌ترین نماینده‌های ایران

تیم ایران یک بازیکن در میان جوانترین و یک بازیکن در میان باتجربه‌ترین بازیکنان بسکتبال المپیک دارد.

به گزارش ۳ ثانیه؛ تیم ملی بسکتبال کشورمان با میانگین سنی ۲۹ سال بعد از اسپانیا بیشترین میانگین سنی را در المپیک دارد. تیم نیجریه با میانگین ۲۵ سال، جوانترین ترکیب را در المپیک در اختیار دارد.
عثمان گاروبا بازیکن اسپانیا با ۱۹ سال، جوانترین بازیکن المپیک است. نیکولو مانیون و محمد سینا واحدی بازیکنان ایتالیا و ایران هم بعد از گاروبا با ۲۰ سال، جوانترین بازیکنان المپیک هستند.
 
مسنترین بازیکنان
لوئیز اسکولا و پائو گسول با ۴۱ سال، مسنتر از سایر بازیکنان حاضر در المپیک هستند و صمد نیکخواه بهرامی از ایران با ۳۸ سال در ردهٔ بعدی قرار دارد.
 
بلندقامت‌ها
اسپانیا، فرانسه و آلمان با میانگین قدی ۲۰۲ سانتیمتر، بلندقامت‌ترین تیم‌های المپیک هستند و ژاپن با میانگین قدی ۱۹۶ سانتیمتر، کوتاه قامت‌ترین تیم المپیک است.
تیم ملی ایران با میانگین قدی ۱۹۹ سانتیمتر از نظر قدی اوضاع خوبی در المپیک دارد.
 
حدادی بلندقامت‌ترین
اطلاعات قدی تیم ها روی سایت فیبا کامل نیست. با توجه به اطلاعات موجود، حامد حدادی و مصطفی فال از فرانسه با ۲۱۸ سانتیمتر، بلندقامت‌ترین بازیکنان و اوندرج بالوین بازیکن چک با ۲۱۷ سانتیمتر دومین بازیکن بلندقامت مسابقات هستند.

رودی گوبر با ۲۱۶ سانتیمتر و برادران گسول با ۲۱۵ سانتیمتر در رده‌های بعدی قرار دارند.


یوکی تاگاشی با ۱۶۷ سانتیمتر، کوتاه قامت‌ترین بازیکن المپیک است.

بازگشت به صفحه اخبار